A jelen ÁSZF tartalmazza a www.budapestgraphics.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint.
Az ÁSZF 2016. január. 1. napjától hatályos.


A Webáruház címe: www.budapestgraphics.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Név: BGR Central Europe Kft.
Székhely címe: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 10. 2. em. (Nem üzlethelyiség! Ügyfélfogadás csak előzetes egyeztetés alapján!)
Cégjegyzékszám: 01-09-404629
Nyilvántartásba vette : Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32054527-2-41
Közösségi Adószám : HU32054527
Bankszámlaszám: CIB 10700457-73726315-51100005
Telefonszám: 06-30-443-5914

Email:
hello(kukac)budapestgraphics.hu


 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.budapestgraphics.hu weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg, illetőleg egyedi termékek esetében a felhasználó saját maga határozhatja meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.budapestgraphics.hu oldalon keresztül történik. A www.budapestgraphics.hu oldalon történő vásárlásra az „Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény” („Ekrtv.”), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

 

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete :
A felhasználó a főoldalon a „Fiókom” gombra kattintva a szükséges adatok megadásával regisztrálhat.

2. A kosár használata :
A kosár informatív, minden adatról pontosan tájékoztat.

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja :
Az esetleges adatbeviteli hibákat a felhasználó tudja javítani a felhasználói fiókja segítségével.
Szükség esetén ügyfélszolgálatunk segítségét kérheti.

5. A megrendelés elküldése :
A megrendelés elküldése csak a pontosan megadott szállítási illetve számlázási adatok megadása után lehetséges.
A webáruház ezen adatokat a rendelés feladása előtti lépésekben ellenőrzi.

5.1 Számlázási adatok :
Számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tudunk kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában a rendelést törölhetjük!
Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek.

6. A megrendelés visszaigazolása :
A megrendelés visszaigazolása a rendelés feladása után legkésőbb 24 órán belül történik.
Amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló levelet, kérem keresse fel ügyfélszolgálatunkat!


 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név és jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai :
A termék lényeges tulajdonságait, és a termékek elkészítési idejét a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.


Árak

A Webáruházban közzétett árak bruttó árak.
Egyéb, szállítással kapcsolatos információk : Szállítási feltételeinkben


Számlázás – Elektronikus számlázás

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

Az elektronikus számlát a Billingo Kft. minősített szolgáltató készíti el a szolgáltató megbízásából, melyet minden vásárlónak emailben továbbít.

A szolgáltató által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla,
mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas.
Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A számlakészítés során a szolgáltató az átadott adatokat harmadik fél részére nem adja tovább,  és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A szolgáltató által kiállított elektronikus számla adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.


Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidő a termék megrendeléséről szóló visszaigazoló e-mail elküldését követő 10 nap.
A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban (időintervallumban) végzi.
A vásárló köteles ezen időpontban a megjelölt helyen tartózkodni, és a küldeményt átvenni.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni.
Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Amennyiben termék hiány miatt az árut a fenti határidőben nem tudjuk leszállítani, erről a megrendelőt e-mail útján értesítjük, ilyen esetben a felhasználó a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.


Lehetséges fizetési módok :

 • Banki átutalás (előre utalás)
 • PayPal utalással
 • Online, Bankkártyával (BARION) :
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
  A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétellel való fizetés lehetőségét 2017.05.07.-től megszüntetjük!
A továbbiakban rendeléseiket csak előre fizetéssel rendezhetik, a kiegyenlítetlen rendeléseket 10 napon belül töröljük!


Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • postacím: 1042 Budapest, Árpád út 167.
 • e-mail: hello(kukac)budapestgraphics.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, igazolható módon elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai :

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket haladéktalanul visszaküldeni részünkre. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

A termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megfizetett vételárat.  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató :

Ön a hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Szavatossági igény érvényesítése esetén Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az ÁSZF jelen rendelkezése alapján jótállásra vagyunk kötelesek.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló részére átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.